TÉNYEK

LÉNYEG

központi érzés

Egy pillanatra állj meg! Csukd be a szemed és a füled! Tárd ki őszintén a szíved! Mert a szív az, ami azonnal megérzi, hogy a központi érzés melyik lehet. Ez az érzés majd lesöpri az összes felesleget, mert mindig az emóció vezérli az összes cselekvésedet.

döntő pillanat

Erre képesnek kell lenni minden egyes döntő pillanatban. Ha ez nem megy, akkor azonnal meg kell állni, hogy ezt tőlünk más  észrevétlenül át ne vegye. Néha jobb csak kifordulni és szó nélkül más irányba menni, mert vitatkozni mással teljesen felesleges.

bizalmi híd

Ha már ezt is higgadtan, sőt nevetve teszed, akkor a kutyádat már Te is  nyugodtan pórázon  vezetheted! Nekünk egy erős bizalmi híd az, ami pótolhatatlan. Mert pont ez, ami egy biztonságos kapcsolatot tartósan megalapoz.

GYAKORLAT

természetes inger

Tudomást veszünk róla, de mi nem fegyelmezzük. Csak a személyes nyugalmunkat mutatjuk neki, hogy a környezetében pont ezt a nagyon természetes ingert érezze meg. Mi ezt hívjuk „nyugalmazás alapgyakorlatnak”.

könnyű azonosulás

Nem ajánljuk mindenkinek! Te kizárólag akkor használd, ha Neked személyesen is tetszik! Aki nem tud ezzel könnyen azonosulni, vagy nincs erre elég ideje, az jobb, ha vár még vele! Figyelem, ez egy türelmes viszonyrendezés.

ÉRTÉKREND

A békés együttélés nélkülözhetetlen tényezője: a nyugalom. Ennek tudatos, jelentős, ismételt, tartós megzavarása nagyon rossz hatással van minden élő szervezetre. A feszültség, a stressz érzése károsít minden élőlényt. Így különösen hasznos a nyugalom általános védelme. Akár az ember, akár a kutya szempontjából, sőt még a környezetet tekintve is. Ugyanis ezek egymással szoros kölcsönhatásban vannak. Ehhez egészséges alapot nyújt az önmegnyugtatás. Aki ezt nem tudja önmaga sikeresen megvalósítani, annak ebben önzetlenül segíteni kell. Ezért létszükséges az egymással szembeni figyelem, megértés, elfogadás, tolerancia, empátia és türelem is. Ez egy közösségi értékrend, ami az együttélők közös érdeke.