Kontinuum elv a kölyökkutyáknál - ősbizalom születése

Cikk: 85., Dátum: 2020. április 30., Szerző: Családi kutyaiskola - Pécs


KONTINUUM ELV

Egy kölyökkutya különösen fontos időszaka a családban az életének első hónapjai, alapvetően a kapcsolatépítés időszaka ez. Így rendkívül lényeges, hogy ekkor mit teszünk vele és azt hogyan, mert ez jelentősen meghatározhatja majd a kapcsolatunkat vele. Nem a kondicionált ültetés és fektetés, a mesterséges megerősítés hozhatja meg a kívánt minőségű kötődést, ennél sokkal értékesebb a türelmes szocializáció, a természetes pedagógia, az érzelmes emberi beszéd.

"A kutyatartó örömeinek igazi forrása, hogy kialakíthatja, irányíthatja a szociális megértést ." 

/Csányi Vilmos/

A fejlődés erőltetése, a gyors eredmények hajszolása, a magas teljesítmények sürgetése egy modern kori választás a kutya nevelésében, pedig ezek minden élőlényt kínzóan nyomasztanak. Így sok esetben távolról szemlélve, közvetett módon, kényelmetlen technikai eszközök használatával és mesterséges örömök választásával próbálkozunk.

De alternatívaként létezik még egy hagyományosan családi út, melynek alapértékei továbbra is változatlanok. Rendíthetetlenül állnak ugyanott, a maguk szeretetteljes minőségében, egyszerűen csak azért, mert csalhatatlanok.

Íme itt él még: figyelmesség és közvetlenség. Egy családban ezeket tapasztalhatjuk meg testközelből és folyamatosan.

De csak akkor, ha fontos nekünk a

stabil, erős érzelmi kötődés,

Ugyanis pont ebből születhet meg könnyen a családi kutyánál az ősbizalom.

Részletesen:

STABIL KÖTŐDÉS - biztos pont /Számíthatsz rám .../

A családi kutya bizalmának alapja a Gazdi személye, szokásos viselkedése és annak kiszámíthatósága. Fontos, hogy az ember biztos pontként legyen a kutya mellett jelen, aki személyesen bátorítja, támogatja, lelkesíti, dicséri és ha kell, a veszélytől megóvja. A közvetlen kötődés erősítésében sokszor sokat segíthetnek a tudatos foglalkozások, a közös programok, a rendszeres játékok, melyekben igen értékes a pozitív tapasztalat és a közösen megélt öröm.

VÁLASZKÉSZEN - érzelem visszaigazolása /Az együttérzés nem játék.../

Azonban nem elég csak együtt lenni, ennél többre van szükség. Ugyanis nem kizárólag csak a jelenlétünk érzékelése a fontos a kölyökkutyának, hanem a figyelmességünk is! Ez pedig a érzelmi válaszkészségünkben mutatkozik meg. Képesnek kell lennünk időnként arra, hogy társként érzékeljük, elfogadjuk, igazoljuk is vissza és empatikusan reflektáljunk a kis kedvencünk megélt érzéseire. Még akkor is, ha ezek olykor terhelőek és időigényesek.

TESTKONTAKTUS - személyes megerősítés /Ne öld meg.../

Az érzelmek mellet ugyanilyen fontos a fizikai jellegű megerősítés. Ebben a személyes és közvetlen testkontaktusoknak van jelentős szerepe. Néha egy érintés, egy kéztartás, vagy egy kedves simogatás kiváló kapcsolaterősítő gesztus lehet. Ennek szándékos, büntető jellegű elvonása (pl. kizárás egyedül, az újrakapcsolódás lehetősége nélkül) pedig könnyen megronthatja a családi kutyával a kapcsolatunkat, ugyanis ez csökkentheti a belénk vetett bizalmát.

NINCS KLIKKER HASZNÁLAT - közbeiktatott akadály /Egy felesleges eszköz.../

A pozitív megerősítéskor sok helyen az időzítést emelik ki fontos tényezőként, azonban ugyanilyen releváns dolog annak módja, jellege is. Tudni érdemes, hogy a ma oly divatosan használt klikker egy úgynevezett másodlagos jutalom, amit kényszerűen közbeiktatnak egy természetes jutalmazási folyamatban. Pedig önmagában nem jutalom!

KEDVES EMBERI BESZÉD - érzelmi kötődés /Természetes pedagógia .../

Az etológus szakemberek abban általában egyetértenek, hogy az evolúció egyik legnagyobb vívmánya az emberi beszéd. Megmutatkozik benne a fejlődésünk során kialakult értelem. Persze azon már vitatkoznak, hogy egy családi kutya ebből pontosan mennyit is ért meg. A helyzet az, hogy a beszédben az az igazán érdekes, hogy az ember a másikhoz ezzel is kötődni tud. A fantasztikus dolog, hogy kötődni ezzel bizony a kutyához is természetesen lehet! Ugyanis: ha elég figyelmes, megérzi benne közvetlenül a személyes érzelmeket.

Egy barátságos, kedves hang már

önmagában is jutalom!

Ez a hagyományos családi útban a titok.

"a kutyáknak igenis van természetes környezetük: az emberi család"

/Csányi Vilmos/

ÖSSZHANG - kölcsönös illeszkedés /Figyelek rád.../

Érdemes arra is figyelni, hogy összhangba is kerüljünk a családi kutyával. Ez azt jelenti, hogy ha a kölyökkutya távolodni akar, akkor hagyjuk neki ezt (nem erőltetve). Ha viszont újra kötődni szeretne, akkor ezt is feltétlenül fogadjuk el (nem akadályozva). Amint képesek vagyunk így fokozatosan egymáshoz kölcsönösen illeszkedni, a kapcsolatunk is harmonikusabb lesz. Arra figyeljünk csak, hogy ezt biztonságos környezetben, komoly veszély nélküli helyen tehesse meg.

Hálásan köszönjük a figyelmedet!

Felhasznált irodalom: Csányi Vilmos: A kutyák szőrös gyerekek ISBN 978-963-310-151-3

Kutyasuli képek