Természetes pedagógia - kutya tanításának családi útja

Cikk: 88., Dátum: 2020. június 20., Szerző: Családi kutyaiskola - Pécs


Létezik ma olyan kutyatanítási módszer, amely az emberi beszédet "feleslegesnek" tartja, ami csak "összezavarja" a kutyát. Valóban le lehet butítani a kutya tanítását egy egyszerű , gépies technikára (klikk-nem klikk), amit a kutya kétségtelenül nagyon könnyen megért.

De ez nem egy "emberséges" megoldás.

Kérdések: Vajon a kutya tanítása tartalmában csak egy-egy mozdulatsor berögzítéséről szól, amit a cél elérése érdekében a kutya közreműködően elvégez? Vagy a tanítás egyben kifejezheti akár a közösségi összetartozást is és átadhat magasabb szintű tudást?

Vajon a csendben lévő Gazdik, akik a tanításban beszédben magukra hagyják a kutyát szociálisan megerősítik a kapcsolatukat? Vagy akik a megszólítást, a beszédes mutatást és a szóbeli dicséretet alkalmazzák, azok valósítják meg igazán a szociális jutalmazást? ...

A válaszokhoz hívjuk most segítségül a XXI. századi tudományos kutatások eredményeit, a modern kutya etológia és pszichológia ténymegállapításait. (Lásd: Források)

"A tanítási helyzetek különösen alkalmasak arra, hogy olyan, a csoportos élet szerveződésében fontos, releváns kulturális információk kerüljenek átadásra (szokások, rítusok, tárgymanipulációs ismeretek, viselkedési szabályok), melyek ok-okozati összefüggései nem könnyen beláthatók, kognitív hátterük gyakran homályos, és ily módon egyéni (próba-szerencse) tanulással vagy valamiféle belátás útján történő megismeréssel nem könnyen sajátíthatók el."

/Topál József/

ÉRZELMES BESZÉD - MEGBÍZHATÓ TANÍTÓ

A dajkanyelv, ahogyan egy édesanya élénken intonálva (magas hangszínen) beszél a gyermekéhez a legalapvetőbb emberi osztenzív jelek közé soroljuk. Az érzelmes beszéd a figyelem felkeltésére kiváló lehetőség, de ezen túl az általánosítható tudás elsajátítására is különösen jó módszer.

"megfigyelés alapján is tanulnak a felnőttektől, azonban osztenzív bemutatás által a tanítás jellege alapjaiban megváltozik"

/Baross - Király/

Alkalmazásával kialakul

egy különleges bizalom.

Ezzel eldől, hogy ki a megbízható tudással rendelkező tanító.

Az üzenet, amit ilyen kommunikáció során átadunk több, mint egy egyszeri közlés, ami a jelenre értelmezhető. A tudás, amit "osztenzív-referenciális" helyzetben átadunk, az bizony általánosítható.

Lehetőséget ad követendő közösségi szabályok, konvenciók, viselkedési normák tanítására is.

"a kutyák követik az ember tekintetének irányát, kiváltképp érzékenyek az emberi osztenzív kommunikációra – mivel a domesztifikáció révén az ember mellett szocializálódtak, szükséges volt e társas kompetenciákat elsajátítaniuk" 

/Baross - Király/

A kutyák tudományosan bizonyított módon képesek az osztenzív-referenciális sajátosságokat hordozó ingerekre felfigyelni. Alapvető készsége lett például az érzelmes beszéddel való "befolyásolhatóság", ami segítheti az emberi közösségbe való beilleszkedését. Biztosíthatja, hogy együttműködő partnerként vegyen részt a tevékenységekben.

Természetes kulcsingerek segítségével:

azaz dajkabeszéddel, szemkontaktussal, testi kontaktussal, simogatással

a kutya "automatikusan tanulásra kész üzemmódba kapcsol".

"ez képezheti alapját annak a kifinomult kommunikációs rendszernek, mely a kutya és az ember között mûködik, és amely tanítási szituációkban megteremtheti a tanító és tanuló partnerek közötti kooperáció alapját"

/ Topál József/

 

TERMÉSZETES PEDAGÓGIA - A CSALÁDI ÚT

A pedagógiának ezen hagyományos családi útján keresztül

a természetes kommunikációval

- a társak közötti együttműködés elérése mellett - szélesebb körben hasznosítható, általánosítható, közösségi tudást is adhatunk át tanító pozícióban a kutyák számára.

"szelektíven érzékennyé vált bizonyos emberi kommunikatív gesztusokra, valamint az emberi beszédre, melynek következtében a társas helyzetek nagyfokú megértését elősegítő képességek fejlődtek ki benne"

/ Topál József/

Javaslat a kutya tanításhoz:

1. A tanítási figyelem felkeltéséhez alkalmazzunk kedélyes hangú megszólítást.

2. A tanítási folyamatban a mutatásnál, ill. vezetésnél adhatunk szóbeli biztatást.

3. A természetes jutalmazáshoz használjunk nyugodtan szóbeli dicséretet.

+1. A klikkeres idomításnál: "Minden klikk mellé csatoljunk szóbeli dicséretet." (7)

"A pedagógián alapuló tanítás tehát nemcsak egy ismeretátadási mód, hanem egy jellegzetes kommunikációs forma is, tulajdonképpen a szociális tanulás egy különös formája, melyet az azt kísérõ kommunikációs viselkedés tesz specifikussá."

/ Topál József/

Egy kedves hang már önmagában is jutalom,

amit "a kutya ösztönösen szeret vagy kellemesnek talál,

és nem szükséges tanulás" ahhoz, hogy ezen ingert „értelmezze”! Természetes, ezért elsődleges és nem kondicionált! Egy előzetes megerősítés, amely megalapozza a bizalmat, ami a tanítás alapvető előfeltétele és nem pusztán csak utólagos megerősítéssel járó motiváció.

Ezért az emberi beszéd a kutya számára abszolút nem felesleges!

Még kondicionálni sem szükséges, ezt vívta ki a domesztikáció.

Nem zavart kelt a kutyában, hanem a tanítás igazán hatékony sikerét alapozhatja meg. Így aki a kutya tanításának ezt a családi útját kívánja járni, az a kommunikációjában biztos, hogy meg fogja jeleníteni a természetes pedagógiát.

Hálásan köszönjük a figyelmedet!

Felhasznált irodalom:

- (1) VIDEO: Társas tanulás és társas megismerés. A pedagógia szerepe. / Csibra Gergely és Gergely György tanulmány CEU Cognitive Development Center /

- (2) Baross Júlia - Király Ildikó: Opus et Educatio: A Természetes pedagógiáról dióhéjban: A kulturális tudás hálójában /Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Pedagógia Tanszék/

- (3) Topál József: Magyar Tudomány: Tanítható társunk: a kutya. /MTA-ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport/

- (4) Szegedi Imre: Innotéka: A tanítás titka: szemkontaktus, dajkabeszéd /interjú Topál József biológussal/

- (5) Kubinyi Enikő: EBológia: A kutya-ember kommunikáció /Topál József doktori értekezés/

- (6) Kubinyi Enikő: EBológia: Az ember által használt kommunikatív jelek sorrendje befolyásolja a kutyák válaszait /Tauzin Tibor (CEU) vendégposztja/

- (7) Vámosi-Nagy Nóra: Klikk! - Ahogy a kutyák szeretnek tanulni - ISBN 9789638865403

Kutyasuli képek