Figyelj! – a kutyának neve van

Cikk: 123., Dátum: 2022. december 10., Szerző: Családi kutyaiskola - Pécs

a kutyának neve van

Ha egy kutyával közvetlen kapcsolatot szeretnénk teremteni, akkor először is el kell döntenünk, hogyan szólítsuk meg. A szemkontaktus felvételéhez van két gyakran használt közlési lehetőség, amik közül mi is választhatunk:

a „figyelj” utasítás vagy a kutya „neve”.

A két alternatív megoldás bár hasonlónak érzékelhető az alapján, hogy a kapcsolat a kutyával valóban létrejön. Azonban a kettő között nagy eltérések mutatkoznak több szempontból is. Érdemes ezeket kicsit körbejárni még az eb megszólítása előtt.

„ a kutya és az ember közötti viszony egészen más, mint a többi háziállattal fenntartott kapcsolat”

(Byrne)

Könnyen rájöhetünk arra, hogy a különböző megszólítási módok bizony egészen más kapcsolatot hozhatnak létre az ember és egy családi kedvenc között.

figyelj, a kutyának neve van

A szó jelentéstartalma

Azt már a tudósok is bebizonyították, hogy a kutya valóban ért bizonyos szavakat. Egy-egy tárgyat, egy-egy cselekvést, sőt még egy-egy élőlényt is be tud azonosítani a kimondott szó alapján. Ebben már csak az az érdekes, hogy vajon önmagát melyik szóval azonosítja be? És vajon mi a kutya nevének kimondásakor mit szeretnénk nála elérni?

„ minden kutyatulajdonos tudja, hogy kutyája, legalábbis elméletben, tisztában van egy sor szóbeli parancs jelentésével

(Fischer)

- A figyelj szóval a kutyát nem lehet egyedileg azonosítani. Az meg különösen nem ajánlatos, hogy egy kutyás közösségben ( pl: kutyaiskola) ugyanazt a szót egyszerre használják a Gazdik egy közvetlen kapcsolat létrehozására.

- A kutya neve egy jól megválasztott szó kell, hogy legyen. Rövid, egyszerű, könnyen kimondható és a beszédben nem sűrűn használatos. Olyan, amiről a saját kutyánk is pontosan tudja, hogy csak neki szól.

figyelj, a kutyának neve van

A szó hangzása

Az, hogy egy szó hogyan hangzik, már önmagában is jelzés értékű. Kimondásakor nemcsak a szándékunkat tudjuk közölni, de egyben kifejezi az érzelmi állapotunkat is.

„ a mély, érdes hangok agresszivitást fejeznek ki, míg a magas, tonális hangokból hiányzik az agresszió, ezek inkább egy behódoló, barátságos és játékos belső állapotra utalnak, amely nélkülözi az agresszív tendenciákat”

(Pongrácz)

- A figyelj a figyelmeztetés szava, kiejtése határozott, nyomatékos, felszólító, utasító, domináns jellegű.

- A kutya neve a kapcsolatteremtés szava, hangszín magas, kiejtése kedves, barátságos, csengő jellegű, agresszió nélküli.

figyelj, a kutyának neve van

A kapcsolat minősége

Mikor a kutyával kapcsolatot teremtünk, fontos annak eldöntése, hogy ez milyen kapcsolat. A létrejövő viszony milyen jellegű is legyen?

„ képes az ember iránt individualizált kötődési kapcsolatok létrehozására és azok lényegében változatlan formában való fenntartására egész életén keresztül”

(Gácsi)

- A figyelj utasításnál nem alakul ki belsőséges viszony, a kutya a feladatát végzi, a kapcsolat csak munkakapcsolat.

- A kutya nevének kiejtésénél egy bizalmi viszony jön létre, lehetőséget ad egy „személyes” kötődésre, ami sokkal családiasabb.

figyelj, a kutyának neve van

Összefoglalva

A kutyánknak értenie kell a nevét. Jól tudni, hogy ez a szó pontosan rá vonatkozik. Valamint azt is, hogy amennyiben ezt a szót a Gazdi kedvesen kimondja, akkor szeretne vele létrehozni

egy bizalmi kapcsolatot.

A kutya azt is tudni fogja, hogy ezután a Gazdi fontos dolgot fog mondani, ebben segít a természetes pedagógia.

„ teret kezd nyerni a „személyiség” koncepciójának az állatokra való kiterjesztése”

(Miklósi)

Kedves Gazdi!

Egy családi kutyának saját neve van. Megszólításkor mindig ezt mond neki kedvesen, örömtelien. Ha kimondod, az soha ne egy „felszólító ukáz”, inkább egy „szerelmes dal” legyen.

Hálásan köszönjük a figyelmedet!

Felhasznált irodalom:

Magyar Tudomány 2006. / 2. szám cikkei:

Richard W. Byrne: Állati kommunikáció evolúciója: hogyan képes a kutya megérteni a gazdáját?

Julia Fischer: A kutya mint modell az emberi nyelv eredetének kutatásához

Pongrácz Péter – Molnár Csaba: Akusztikus kommunikáció kutya és ember között – milyen információt hordoz a kutyaugatás?

Gácsi Márta: A kutya mint az emberi kötődési viselkedés modellje? Egy sajátos interspecifikus kapcsolat: kötődés a gazdához

Miklósi Ádám – Kubinyi Enikõ: A kutya szociális viselkedésének genetikai alapjai

Kutyasuli képek